Политика за прозрачност на уебсайтовете на БАИТ

Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ) е най-голямата, най-представителна и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България. Създадена през 1995 г. към момента в нея пряко членуват 90 фирми. Асоциацията обхваща фирми от всички сектори на информационните и комуникационните технологии - хардуер, софтуер, системна интеграция, телекомуникации, Интернет на нещата и др. В асоциацията членуват и представителствата на повечето водещи световни производители в България.
БАИТ защитава общите интереси на своите членове, като активно работи за изграждането на информационното общество в държавата, за развитието на българската ИКТ индустрия и на ИКТ пазара като цяло.

БАИТ се стреми да развива активни контакти със сродни организации от региона и ЕС.

В Асоциацията, Вашето право на поверителност е основен приоритет и е залегнало в основата при дизайна и изграждането на нашите системи, услугите и продуктите, които предлагаме.

Ние не се опитваме да изискваме или получаваме информация от деца, без изричното разрешение на техните родители.


Ние признаваме, че поверителността на информацията е непрекъсната отговорност и затова периодично ще актуализираме тези политики за поверителност, когато предприемаме нови практики за лични данни или приемаме нови правила за поверителност.

Стремим се към прозрачност при обработването на Вашите данни. Написахме нашата Политика за поверителност на личните данни и свързаните с нея документи на достъпен език, без твърде усложнени изрази и съдържащи достатъчно информация.

Всъщност искаме да прочетете нашите правила и да разберете практиките ни за поверителност! Благодарим Ви, че отделяте време за това.
Най важното е да се уверите, че разбирате информацията, която обработваме и какви са възможностите Ви за избор.
Настоящата Политика за поверителност на личните данни е в сила от 25 май 2018 г.

1. Кои сме ние

Отговорен за Вашата информация, съгласно тази Политика за поверителност на личните данни е:
Име на организацията: Българска асоциация по информационни технологии
Адрес на управление: Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040, България..
Лице за контакти: Цветана Бунова
Тел.: +359 2 946 1513;
E-mail: bait@bait.bg

2. Как обработваме личната ви информация
БАИТ събира лична информация за своите членове и други клиенти. С няколко изключения тази информация се ограничава до: имена, ЕГН, адрес, телефон, електронен адрес, телефон, снимка, документ за самоличност, саморъчен подпис; Данни за социална и икономическа идентичност – трудовата дейност и заемана длъжност. Използваме тази информация, за да предоставяме на членовете и клиентите си стоки и услуги, включително членство, обучение и други подобни. Ние не продаваме лична информация на никого и я споделяме само с трети страни, които улесняват доставката на услугите на БАИТ.

Лична информация, която ни предоставяте:

Членство
Когато станете член на БАИТ, ние събираме информация за вас, включително Данни за физическа идентичност на субектите – имена, ЕГН, адрес, телефон, електронен адрес, документ за самоличност, саморъчен подпис. Данни за социална и икономическа идентичност – трудовата дейност и заемана длъжност.
Искаме членовете доброволно да предоставят допълнителна информация в потребителския си профил. Членовете могат да редактират профила си по всяко време, за да променят, добавят или премахват лична информация.
Ние обработваме вашата лична информация за администриране на членството, за да Ви предоставим ползи за вас и да Ви информираме за събития, ползи или възможности, свързани с БАИТ. БАИТ може да използва тази информация, за да разберем нуждите и интересите на своите членове, за да приспособи по-добре нашите продукти и услуги, за да отговори на вашите нужди.
БАИТ обработва тези данни въз основа на изпълнението на устава на БАИТ като законосъобразна основа съгласно член 6 на GDPR за обработка на личните данни на членовете.

Форуми, чатове, блогове, бюлетини и награди
В БАИТ се провеждат много събития през цялата година. БАИТ е учредител на конкурса Наградите на БАИТ и връчва годишни награди в отделни категории за значим принос в развитието на информационните и комуникационните технологии.

Ако се регистрирате за едно от нашите събития, ние ще съберем вашето име и информация за контакт, които ще съхраняваме в нашата база данни и ще ви предоставим информация и услуги, свързани със събитието. Ние обработваме тази информация, за да изпълним поръчката, която сте направили, за да участвате в събитието или уеб конферентните услуги.
Ако сте водещ или лектор на някое от нашите събития, ние ще събираме информация за вас, включително вашето име, работодател и информация за контакт, снимка, можем да съберем информация от участниците в събитието, които ще оценят вашето представяне. Също така можем да направим и съхраним запис на вашия глас и образ в определени случаи, за което ще бъдете уведомени. БАИТсъхранява тези данни и ги използва за популяризиране на своите събития.

Някои от нашите събития са спонсорирани. БАИТ предоставя информация за присъстващите на спонсори, съорганизатори и изложители на нашите събития. БАИТ може също така да позволи на спонсори, съорганизатори и / или изложители да ви изпращат материали по пощата след всяко спонсорирано събитие, в който случай БАИТ се ангажира с пощенска кутия на трета страна и не споделя пощенския ви адрес директно с спонсора / изложителя , Ако не желаете информацията да бъде включена в списъка на присъстващите или да получите информация от спонсори, съорганизатори и / или изложители, можете да изразявате предпочитанията си, когато се регистрирате за събития или можете да се свържете с БАИТ директно. Споделянето на личната ви информация със спонсора ви позволява да получите безплатно съдържанието. Предоставяме на участниците възможност да не получават маркетингови съобщения от спонсора или от БАИТ.

Клиенти за информационни и образователни дейности
Ако участвате в обучение, организирано отБАИТ, може да се регистрирате директно в БАИТ, в който случай ние събираме вашето име и информация за контакт директно от вас. Можете алтернативно да се запишете за обучение - или да сте записан за обучение - от или чрез трета страна като един от нашите партньори за обучение или ваш собствен работодател. Можем също така да използваме независими изпълнители, които да провеждат обучението, а трети страни да предоставят място за обучение. Вашата лична информация ще бъде съхранявана в нашата база данни и може да бъде споделена с нашите обучителни партньори, обучители и / или мястото, където се провежда събитието (за да потвърдите самоличността си при пристигането си). Партньорите по подготовка на събитията на БАИТ, обучителите и домакините на тренировъчните центрове са се договорили с нас да не споделят информацията ви с други хора и да не използват вашата лична информация освен да ви предоставят продукти и услуги на БАИТ. БАИТ разчита на изпълнението на договор за обработка на лични данни, свързани с предоставянето на услуги за обучение.

Вашата кореспонденция с БАИТ
Ако ни отговаряте по имейл, пощата или друга форма на комуникация, ние може да запазим такава кореспонденция и съдържащата се в нея информация и да я използваме, за да отговорим на вашето запитване; да ви известява за конференции, публикации или други услуги на БАИТ; или да поддържаме отчет за жалба, заявка за настаняване и други подобни. Както винаги, ако искате БАИТ да "изтрие" вашата лична информация или по друг начин да не се свързва с вас, моля свържете се с нас на bait@bait.bg.

Забележка: Ако поискате от БАИТ да не се свързва с вас по имейл на определен имейл адрес, БАИТ ще запази копие от този имейл адрес в списъка си "не изпращай", за да се съобрази с вашата заявка.
БАИТ има законен интерес да поддържа личната информация на тези, които доброволно комуникират с БАИТ.

Цели за обработка на вашите данни
Както е обяснено по-горе, БАИТ обработва данните ви, за да ви предостави стоките или услугите, включително услуги за членство, събития, публикации и друго съдържание, сертификация и обучение.
Ние използваме тази информация, за да прецизираме нашите услуги, за да ги приспособим по-добре към вашите нужди и да общуваме с вас за други услуги, които БАИТ предлага. През повечето време БАИТ трябва да обработва вашите лични данни, за да изпълнява услуги (членство и всички съпътстващи ползи и професионални възможности, които БАИТ предоставя). Понякога БАИТ има легитимен интерес да обработва данни, за да разбере по-добре нуждите, опасенията и интересите на членовете и клиентите на БАИТ, така че БАИТ да може да работи оптимално като сдружение и като бизнес. А понякога БАИТ разчита на и на вашето съгласие, в който случай ще запазим това и ще отчетем избора си.

Лична информация, която получаваме от трети страни
БАИТ получава лична информация за лица от трети страни. Това може да се случи, ако вашият работодател е корпоративен член на БАИТ и ви запише за обучение, сертификация или членство. Един от третите ни партньори за обучение може също да сподели личната ви информация с БАИТ, когато се регистрирате за обучение, сертификация или членство чрез този партньор за обучение.

Какво ще стане, ако не ни предоставите данните си
Можете да получавате много от услугите на БАИТ, без да ни предоставяте вашите лични данни. Голяма част от информацията на нашия уебсайт е достъпна и за тези, които не са членове на БАИТ. Можете дори да въведете минимално количество информация (име и информация за контакт) в онлайн каталога си на членовете на БАИТ, ако желаете, и можете да редактирате потребителския си профил по всяко време. Необходима е лична информация, за да може БАИТ да ви предостави услугите.
Можете да управлявате абонаментите си за БАИТ и можете да се откажете от получаване на маркетингова комуникация по всяко време.

Използването на уебсайтоветеwww.bait.bg, www.tto-bait.bg, www.bait-awards.bg, http://eskills.tto-bait.bg/
Както в повечето други уебсайтове, тези на БАИТ събират определена информация автоматично и я съхраняват в лог файловете. Информацията може да включва адресите на интернет протоколите (IP), региона или общото местоположение, на което компютърът или устройството ви имат достъп до интернет, тип браузър, операционна система и друга информация за използването на уебсайтовете на БАИТ, включително история на страниците изглед. Използваме тази информация, за да проектираме нашите сайтове, за да отговорим по-добре на нуждите на нашите потребители. Може също да използваме Вашия IP адрес, за да помогнем при диагностицирането на проблеми с нашите сървъри и да администрираме нашите уеб сайтове, да анализираме тенденциите, да проследяваме движенията на посетителите и да събираме широка демографска информация, която ни помага да идентифицираме предпочитанията на посетителите. Уеб сайтовете на БАИТ също използва бисквитки и уеб маяци. Те не проследяват потребителите, когато преминават към уебсайтове на трети страни, не им предоставят насочена реклама и следователно не отговарят на сигнали "Не" (DNT).

БАИТ има законен интерес да разбере как членовете, клиентите и потенциалните клиенти използват неговите уебсайтове. Това помага на БАИТ да предоставя по-подходящи продукти и услуги, като обменя стойност на нашите спонсори и корпоративни членове и осигурява подходящ персонал за посрещане на нуждите на членовете и клиентите.

Бисквитки и уеб маяци

"Бисквитките" са части от данни, които уеб сайтовете прехвърлят на твърдия диск на потребителя за целите на воденето на записи. Web маяците са прозрачни пикселни изображения, които се използват за събиране на информация за използването на уебсайтовете, за реагиране и проследяване на електронна поща.

Сайтовете използват "бисквитки" и уеб маяци, за да им осигурят подобрена функционалност (напр. Потребителски идентификационни номера и подкана за пароли и регистрация на конференции) и обобщени данни за трафика (напр. Кои страници са най-популярни). Тези "бисквитки" могат да бъдат доставени в контекст от първа или трета страна. БАИТ може също така да използва "бисквитки" и уеб маяци във връзка с електронните писма, предоставени от БАИТ. Нашите сайтове също така улавят ограничена информация (потребител-агент, HTTP препращач, последният URL, поискан от потребителя, кликвания от страна на клиента и сървъра) относно посещенията на нашите сайтове; можем да използваме тази информация, за да анализираме общите модели на трафика и да извършваме рутинна поддръжка на системата. Имате много възможности по отношение на управлението на "бисквитките" на вашия компютър. Всички основни браузъри ви позволяват да блокирате или изтривате "бисквитките" от вашата система. За да научите повече за способността си да управлявате "бисквитките" и уеб маяците, моля, направете справка с функциите за поверителност в браузъра си.

Тези уебсайтове използватGoogle Анализ, услуга за уеб анализ, предоставена от Google, Inc. ("Google"). Google Анализ използва "бисквитки", които са текстови файлове, поставени на компютъра ви, за да помогнат на уебсайтовете да анализират как потребителите ги използват. Информацията, генерирана от "бисквитката" за използването на уебсайтовете (включително вашия IP адрес), ще бъде предадена и съхранявана от Google на сървъри в САЩ. Google ще използва тази информация за целите на оценката на използването на уебсайтовете, съставянето на отчети за дейността на уебсайтовете за операторите на уебсайтове и предоставянето на други услуги, свързани с дейността на уебсайтовете ни и използването на интернет. Google може също да прехвърли тази информация на трети страни, когато това се изисква от закона, или когато такива трети страни обработват информацията от името на Google. Google няма да свърже вашия IP адрес с други данни, съхранявани от Google. Можете да откажете използването на "бисквитки", като изберете подходящите настройки в браузъра си, но имайте предвид, че ако направите това, може да не успеете да използвате пълната функционалност на нашите уебсайтове. С използването на уебсайтовете на БАИТ Вие давате съгласието си за обработката на данни за вас от Google по начина и за целите, посочени по-горе.

БАИТ също използва програма за управление на маркетингова база данни, която разгръща "бисквитка", когато потребителят взаимодейства с маркетингова комуникация, като маркетингов имейл или целева страница, базирана на маркетинг на нашия уебсайт. Тази "бисквитка" събира лична информация като вашето име, кои страници посещавате на уебсайтовете на БАИТ, историята си, пристигаща на уебсайтовете на БАИТ, покупките ви от БАИТ и други подобни. Използваме тази информация, за да оценим ефективността на нашите маркетингови кампании. Можете да настроите браузъра си да блокира тези "бисквитки".

„Не следи“ политика.
БАИТ проследява потребителите, когато преминават от нашия основен публичен уебсайт (www.bait.bg) в нашата част "БАИТ общност" на сайта (http://www.bait.bg/login_form), като влязат с потребителското си име и парола, както и когато посетителите нашият уеб сайт влиза през пазарна целева страница (pages.bait.bg). БАИТ съхранява достъп до уебсайтове на трети страни, когато даден потребител е на сайта на БАИТ и кликне върху хипервръзка. Но БАИТ не проследява потребителите до следващи сайтове и не им обслужва целева реклама. Поради това БАИТ не отговаря на сигнали "Да не се проследи" (DNT). Същото се отнася и за www.tto-bait.bg.

Кога и как споделяме информация с другите
Информацията за състоянието на активността ви се поддържа заедно с профила ви за членство или профил. Личната информация, която БАИТ събира от вас, се съхранява в една или повече бази данни, хоствани от трети страни, намиращи се в България. Тези трети страни не използват и нямат достъп до вашата лична информация, за каквато и да е друга цел, освен съхранение и извличане в облак. Понякога БАИТ ангажира трети страни да ви изпращат поща, включително такива като материали от спонсори на събития.

Ние не разкриваме личните ви данни на трети страни за тяхна независима употреба, освен ако: (1) не ни упълномощите; (2) във връзка с хостваните на БАИТсъфинансирани конференции, както е описано по-горе; (3) информацията е предоставена за спазване на закона (например да спазваме заповед за претърсване, призовка или съдебно разпореждане), да приложим споразумение, което имаме с вас, или да защитим нашите права, собственост или безопасност или правата , собственост или безопасност на нашите служители или други; (4) информацията се предоставя на нашите агенти, доставчици или доставчици на услуги, които изпълняват функции от наше име; (5) да решавате спорове, искове или лица, демонстриращи законни правомощия да действат от ваше име; и (6) чрез директорията на членовете на БАИТ.
Уеб сайтовете на БАИТ използва интерфейси със социални медийни сайтове като Facebook, LinkedIn, Twitter и др. Ако решите да "харесвате" или да споделяте информация от уебсайтовете на БАИТ чрез тези услуги, трябва да прегледате декларацията за поверителност на тази услуга. Ако сте член на сайт за социални медии, интерфейсите могат да позволят на сайта на социалните медии да свърже посещението на вашия сайт с вашите лични данни.
Член Работни групи и ресори
БАИТ прави информацията за членовете достъпна чрез директорията на членовете на БАИТ на други членове на БАИТ, които използват този сайт. Членовете се приканват да се включат в споделянето на информацията си в директорията на членовете.

Запазените права на субекта на данните
Вие, като субект на обработка на лични данни, имате право да упражните посочените по-долу Ваши права.
Преди да имате тази възможност, е необходимо да Ви идентифицираме, като идентификацията Ви ще извършим на място в нашия офис.
Определеният в Регламента срок за отговор на Вашето искане е до 1 (един) месец, който ние ще спазим, следвайки приетите от нас процедури.
Вие може да подадете искането си в хартиен вид – от нашия офис и ние ще Ви уведомим по посочения от Вас начин за резултата от всяко Ваше искане по реда на GDPR.

Списък с правата Ви
  • Право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни съгласно изискванията на Регламента;
  • Право на коригиране на личните данни - ако смятате, че има грешка в събраните за Вас лични данни, може да поискате тяхната корекция. Ще трябва да ни посочите верните според Вас данни.
  • Право на достъп до личните Ви данни - имате право да получите потвърждение дали обработваме Вашите лични данни и ако е така, да получите достъп до тях. Заедно с данните ще Ви дадем достъп и до задължителната информация, описана в чл. 15, т. 1 от Регламента.
  • Право на изтриване на личните Ви данни - може да поискате да бъдете забравен, като ние ще преценим дали са изпълнени изискванията на чл. 17 от Регламента.
  • Право на ограничаване на обработването - означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще. Ако искате да запазим Вашите лични данни, без да ги обработваме, може да пуснете искане по тази точка.
  • Право на преносимост на данните - може да поискате събраните от нас лични данни за Вас да бъдат предадени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене вид. Към момента нямаме възможност пряко да прехвърлим данните Ви на друг администратор.
  • Право на възражение – по всяко време може да възразите срещу обработката на лични Ви данни, включително профилиране и директен маркетинг.
  • Право да поискате от Администратора на личните Ви данни да уведомите третите лица, на които Администраторът е предоставил Вашите данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни. Във всички случаи, когато упражните някое от горепосочените права, ние ще уведомим тези трети лица за Вашето искане.
  • Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни, която се подава във форма и с реквизити съгласно установеното в закона.


Ако искате да имате достъп до вашите лични данни, които БАИТобработва за вас, моля, свържете се с нас на адрес: гр. София, бул. Др. Цанков 36, МТЦ Интерпред, офис 339Б.
Можете също така да поискате информация относно: целта на обработката; категориите на съответните лични данни; кой друг извън БАИТ може да е получил данните от БАИТ; какъв е източникът на информацията (ако не сте я предоставите директно на БАИТ); и колко дълго ще бъде съхранявана.
Достъп до вашите лични данни ще ви бъде предоставен безвъзмездно (на членовете на БАИТ), присъстващите на конференция и други при поискване от БАИТ на адрес:гр. София, бул. Др. Цанков 36, МТЦ Интерпред, офис 339Б. Ако достъпът не може да бъде предоставен в разумен срок, БАИТ ще ви предостави дата, когато информацията ще бъде предоставена. Ако по някаква причина достъпът бъде отказан, БАИТ ще даде обяснение защо отказва достъп.

Сигурност на вашата информация
За да защитим поверителността на данните и личната информация, която предавате чрез използването на нашите сайтове, поддържаме физически, технически и административни гаранции. Ние непрекъснато актуализираме и тестваме нашата технология за сигурност. Ние ограничаваме достъпа до вашите лични данни до онези служители, които трябва да знаят тази информация, за да ви предоставят услуги. Освен това обучаваме нашите служители относно важността на поверителността и запазването на неприкосновеността на личния живот и сигурността на вашата информация. Ние се ангажираме да предприемем подходящи дисциплинарни мерки, за да наложим отговорностите на нашите служители по отношение на неправомерна обработка на лични данни.

Съхранение и задържане на данни
Вашите лични данни се съхраняват от БАИТ на нейните сървъри, на сървърите на услугите за управление на бази данни, базирани на облаците, намиращ се на територията наБългария.БАИТ запазва данни за продължителността на бизнес отношенията на клиента или члена с БАИТ и за определен период от време(2 години), за да позволи на членовете да си възстановят профилите, ако решат да подновят членството си, да анализират данните за собствените операции на БАИТ и за историческо и архивиране свързани с историята на БАИТ като асоциация за членство. За повече информация за това къде и колко време се съхраняват вашите лични данни и за повече информация относно вашите права на изтриване и преносимост, моля, свържете се с контактното лице на БАИТпо тази тема.

Промените и актуализациите в Политиките за поверителност
С използването на сайтовете на БАИТ приемате Общите условия, съдържащи се в тези Политики за поверителност и Условията за ползване и / или всяко друго споразумение, което можем да имаме с вас. Ако не сте съгласни с някой от тези Общи условия, не трябва да използвате тези Сайтове или услуги от БАИТ. Вие се съгласявате, че всеки спор относно поверителността или условията, съдържащи се в тези политики за поверителност и Условията за ползване или друго споразумение, което имаме с вас, ще се регулира от законите на България.

Тъй като нашата организация се променя, се очаква тази Политики за поверителност и Условия за ползване да се променят. Ние си запазваме правото да променяме Декларацията за поверителност и Условията за ползване по всяко време, по каквато и да е причина, без предизвестие, освен публикуването на измененото известие за защита на личните данни и Условията за ползване на този сайт. Можем да изпращаме периодични напомняния по електронната поща за нашите известия и условия и ще изпращаме на членовете на БАИТ електронна поща за съществени промени в тях, но трябва често да проверявате нашите Сайтове, за да видите текущите Известия за поверителност и Условията за ползване, които са в сила, което може да е било направено. Разпоредбите, съдържащи се тук, заменят всички предишни известия или изявления относно нашите практики за поверителност и условията, които регулират използването на нашите Сайтове.
Българската асоциация по информационни технологии
Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) е най-голямата, най-представителна и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България. Заедно с колективните си членове БАИТ представлява интересите на над 215 фирми в своята област. Асоциацията обхваща фирми от всички сектори на информационните и комуникационни технологии - хардуер, софтуер, системна интеграция, мрежи, телекомуникации, доставчици на Интернет услуги.

ОТТ-ИКТ, БАИТ

 София 1040, България
бул. "Драган Цанков" №36
Интерпред, офис 339Б

 +359 2 946 1513
 +359 2 946 1451

 office@tto-bait.bg

 www.tto-bait.bg
 Поверителност

Сподели в социалните мрежи

Този документ е създаден по проект № BG161PO003-1.2.02-0051-C0001 “Създаване на национален офис за технологичен трансфер в сектора на информационните технологии” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007- 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска асоциация по информационни технологии и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Copyright © 2014 БАЙТ / Всички права запазени.